TV Ring ringInšpirátor Mapa víťazov Influenceri Fantasy Zóna víťaza

Od soboty (1. októbra 2022) betRing neprijíma nové registrácie, hráčske vklady a stávky. betRing aj naďalej vyhodnocuje stávky a vypláca výhry z už prijatých stávok. Žiadame hráčov, aby si všetky peniaze zo svojho hráčskeho účtu previedli na svoj osobný bankový účet čo najskôr. Viac informácií nájdete tu. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na 0850 242 012 alebo 02/391883297 (v pracovných dňoch 8.00-20.00 hod), v zákazníckom chate (žltá bublina „Napíš nám“ v pätičke stránky), alebo emailom na [email protected]


Vstupný bonus do výšky 2000 € 


Dorovnáme ťa! Pri vstupe do betRingu nezabudni na fantastický Vstupný bonus pre každého nového hráča. Oplatí sa poriadne si premyslieť, aký bude tvoj prvý vklad na hráčsky účet, pretože ti ho dorovnáme až do výšky 2000 €!

Sleduj detaily účtu 


Vstupný bonus ti pripíšeme v peniazoch na tvoj hráčsky účet postupne v troch fázach - po pretipovaní trojnásobku, šestnásobku a desaťnásobku hodnoty prvého vkladu. Pozor, rátajú sa len tvoje tikety s minimálnym kurzom 5,00. Ako sú ti pripisované jednotlivé časti bonusu, vidíš v profile svojho Účtu v sekcii Detaily Účtu.


Pravidlá a podmienky "Vstupný bonus:" 

1. Tieto pravidlá Vstupného bonusu sa vzťahujú a sú platné len pre Hráča, ktorý splní nasledovné podmienky:

- Pravdivo a riadne vyplní registračný formulár

- Dokončí Registráciu (tj. úspešne dokončí proces jeho identifikácie a overenia jeho identifikácie)

- Uskutoční prvý Vklad (na ďalšie Vklady sa neprihliada a tieto pravidlá sa na ďalšie Vklady nevzťahujú)

2. Podľa výšky prvého Vkladu bude Hráčovi po splnení uvedených podmienok pripísaný Vstupný bonus v takejto výške:

- Po podaní Tiketu a vyhodnotení Stávkových príležitostí v hodnote trojnásobku prvého Vkladu, hráč získa Vstupný bonus 30% z hodnoty prvého Vkladu, v maximálnej výške 600 €

- Po podaní Tiketu a vyhodnotení Stávkových príležitostí v hodnote šesťnásobku prvého Vkladu, hráč získa Vstupný bonus 30% z hodnoty prvého Vkladu, v maximálnej výške 600 €

- Po podaní Tiketu a vyhodnotení Stávkových príležitostí v hodnote desaťnásobku prvého Vkladu, hráč získa Vstupný bonus 40% z hodnoty prvého Vkladu, v maximálnej výške 800 €

3. Ak je Hráčov prvý Vklad vyšší ako 2000 €, pre účely Vstupného bonusu sa ako hodnota prvého Vkladu použije suma 2000 €.

4. Pre účely Vstupného bonusu sa počítajú len Tikety s celkovým kurzom 5,00 a vyšším.

5. Pre účely Vstupného bonusu sa počítajú len Stávkové príležitosti, ktoré boli vyhodnotené.

6. Pre účely Vstupného bonusu sa nepočítajú predčasne vyhodnotené a vyplatené Tikety pomocou funkcie cashout (prípadne čiastočný “partial” cashout).

7. Pre účely Vstupného bonusu sa nepočítajú Stávkové príležitosti, ktoré boli z akéhokoľvek dôvodu zrušené, neplatné alebo vyhodnotené Kurzom 1,0.

8. Pre účely Vstupného bonusu sa počítajú len Tikety podané a vyhodnotené do šiestich mesiacov od dátumu uskutočnenia prvého Vkladu.

9. Ak dôjde v priebehu trvania ponuky “Vstupný bonus” k zmene jej podmienok, na Hráča sa vzťahujú podmienky ponuky “Vstupný bonus”, ktoré platili v momente uskutočnenia jeho prvého Vkladu.

10. Vstupný bonus môže byť obmedzený na jedného Hráča a na jednu IP adresu.

11. Každý Hráč má možnosť získať Vstupný bonus maximálne jeden krát v maximálnej absolútnej výške 2000 €.

12. Na Vstupný bonus nie je právny nárok.


Kompletné podmienky Vstupného bonusu nájdeš na tomto linku