FAQ - Často kladené otázky


REGISTRÁCIA A OVERENIE TOTOŽNOSTI

Registrácia hráčskeho účtu

Ako si môžem založiť hráčsky účet?

Zaregistrovať sa môžeš vyplnením registračného formulára na www.betring.sk, ak si dovŕšil/a vek 18 rokov. Podmienky účasti na hazardných hrách definuje Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“Zákon o hazardných hrách”).

Ako sa zaregistrovať v betRingu Pozri Video TUTORIAL

Môžem sa zaregistrovať aj zo zahraničia?

Zaregistrovať sa môžeš len zo Slovenska.

Nemôžem sa zaregistrovať, pretože moje údaje už boli použité. Čo mám urobiť?

To znamená, že si na betRingu už úspešne zaregistrovaný/-á. Ak si svoje prístupové údaje stratil alebo zabudol, kontaktuj naše oddelenie zákazníckej podpory cez chat alebo na telefónnych číslach +421 850 242 012, +421 239 183 297 a uveď svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, rodné číslo a e-mailovú adresu, ktoré si uviedol v registračnom formulári a my Ti pomôžeme dostať sa do Tvojho konta.

Môžem sa zaregistrovať viackrát?

Nie. Ako hráč sa na betRing môžeš zaregistrovať len raz. Keď si registráciu úspešne ukončil, sú Tvoje údaje uložené v našej databáze a opakovaná registrácia už nie je možná.

Môžem sa registrovať na mamu/otca/kamaráta?

Nie. Registráciu by si možno dokončil, ale nedokázal by si overiť totožnosť (kde potrebuješ nasnímať dva osobné doklady z oboch strán i tvár majiteľa účtu naživo).

Ako zistím, či som politicky exponovaná osoba?

Medzi politicky exponované osoby patria všetky tieto:

 • (1) Politicky exponovanou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.
 • (2) Významnou verejnou funkciou je
 • a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
 • b) poslanec zákonodarného zboru,
 • c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu,
 • d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
 • e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
 • f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,
 • g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu,
 • h) generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora,
 • i) osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,
 • j) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
 • (3) Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, ktorou je
 • a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku 1,
 • b) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1, alebo
 • c) rodič osoby uvedenej v odseku 1.
 • (4) Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod
 • a) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1, alebo
 • b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1.


Overenie totožnosti

Prečo potrebujem na overenie totožnosti doplniť údaje a doklady totožnosti?

Povinnosť overiť Tvoju totožnosť nám ukladá Zákon o hazardných hrách a Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“AML Zákon”). Bez doplnenia potrebných údajov a dokladov totožnosti Ti nemôžeme povoliť hrať.

Aké doklady totožnosti potrebujem pre overenie totožnosti?

Potrebuješ dva doklady totožnosti (ďalej už len „doklad”). Prvý z dokladov musí byť platný občiansky preukaz (občania Slovenskej republiky) alebo platné povolenie na pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky (cudzinci). Druhý doklad môže byť platný európsky preukaz zdravotného poistenia (“EHIC”) alebo, platný vodičský preukaz alebo platný cestovný pas.

Ako dlho trvá overenie totožnosti?

Proces schvaľovania v niektorých prípadoch môže trvať aj 24 hodín, spravidla však oveľa skôr.

Kde môžem nahrať svoje doklady ?

Doklady k overeniu si jednoducho nahráš cez svoj hráčsky účet po prihlásení sa do účtu. Klikneš na Detaily účtu a následne Nahratie dokladov. Všetky svoje doklady po jednom vložíš so svojho zariadenia a odošleš k nám. Kolegovia tvoje doklady skontrolujú a informujú ťa emailom o výsledku overenia.

Čo mám robiť, ak mi nejde nahrať doklady do betRingu?

Kontaktuj našu zákaznícku podporu cez chat (bublina “Napíš nám”) alebo na telefónnych číslach +421 850 242 012, +421 239 183 297 a pomôžeme Ti.

Sú moje osobné údaje chránené?

Chránime ich hneď niekoľkými spôsobmi. Fyzicky sú umiestnené na chránených serveroch so striktne limitovaným prístupom. Prístup k údajom má len nevyhnutný okruh ľudí, vrátane zástupcov Úradu pre reguláciu hazardných hier. SZRT Slovakia má nastavené podrobné interné mechanizmy ochrany, aj s ohľadom na dodržovanie všetkých potrebných pravidiel GDPR. Na technickú ochranu využívame zabezpečený hypertextový prenosoý protokol (HTTPS) a Secure Sockets Layer protokol (SSL).

HRÁČSKY ÚČET

Prihlásenie: Pozri Video TUTORIAL

Tvoj účet: Pozri Video TUTORIAL


Čo mám robiť, ak som zabudol svoje užívateľské meno?

Kontaktuj našu zákaznícku podporu cez chat (bublina “Napíš nám”) alebo na telefónnych číslach +421 850 242 012, +421 239 183 297 a pomôžeme Ti.

Čo mám robiť, ak som zabudol svoje heslo?

V prihlasovacom okne klikni na “Zabudnuté heslo”. Následne vyplň emailovú adresu a rodné číslo, ktoré si zadal pri registrácii, a klikni na tlačidlo „Obnovenie hesla.” Nové heslo ti príde na Tvoj email.

Ako si zmením heslo?

Heslo si môžeš zmeniť v Tvojom hráčskom účte kliknutím na „Detaily účtu”, sekcia „Zmeniť heslo“.

Ako si môžem zmeniť osobné údaje?

Kontaktuj našu zákaznícku podporu cez chat (bublina “Napíš nám”) alebo na telefónnych číslach +421 850 242 012, +421 239 183 297. Pošleš svoje nové údaje a doklady, ktoré budú potrebné.

Ako vložím peniaze a ako si vyberiem výhru?

VKLAD
V hráčskom účte nájdeš v menu Vklad, klikneš naň, klikneš na vybranú platobnú metódu, vpíšeš sumu a potvrdíš. Po presmerovaní na platobnú bránu dokončíš vklad tam.
VÝBER
V hráčskom účte nájdeš v menu Výber, klikneš naň a vpíšeš, koľko chceš vybrať a svoj IBAN.Podrobnejšie info o vkladoch a výberoch nájdeš nižšie v sekcii Vklady a výbery

Môžem si odstrániť oznámenie o stávkach a výhrach, ktoré sa mi zobrazuje po prihlásení do hráčskeho účtu?

Nie, pretože to vyžaduje Zákon o hazardných hrách. Tento informačný panel sa zobrazuje na 5 sekúnd po každom prihlásení.

Čo je to avatar? Ako si ho pridám/zmením?

Avatar je vlastne kreslená profilová fotka. Na betRingu si môžeš vybrať z viac ako 40 vtipných avatarov - spoznáš v nich najväčšie futbalové, hokejové, či tenisové domáce i celosvetové hviezdy, ale tiež avatary, ktoré ťa charakterizujú ako tipujúceho. Ak fandíš Messimu, Ronaldovi, McDavidovi, či Djokovičovi, prídeš si na svoje. Avatar si vyberieš kliknutím na avatar ikonku vpravo hore, vyberieš “Detaily účtu”, potom „Osobné údaje“ a klikneš na ikonku avatara.

Čo nájdem v sekcií Bonusy?

Nájdeš tu prehľad svojich Stávok na nás (viac o Stávke na nás v časti Bonusy. Sem môžeš vpísať promo kód, ak si taký dostal na niektorej z promo akcií betRingu, napríklad od betRing girls.

Dostal som promo kód do betRingu, kde si ho uplatním?

Choď v hráčskom účte do menu „Bonusy“, vpíš promo kód do políčka Promo kód a potvrď. Potom si vyber zápasy na tiket, klikni na ikonku darčeka a podaj svoju Stávku na nás, ktorú si cez Promo kód získal.

Čo mi ponúka sekcia Detaily účtu?

Nájdeš tu kompletný zoznam všetkých svojich stávok, svoje osobné údaje a tu si môžeš zmeniť avatar.

Čo je sebaobmedzujúce opatrenie a ako ho nastaviť?

Sebaobmedzujúce opatrenie ťa chráni pred závislosťou od tipovania. Nájdeš ich vo svojom hráčskom účte. Vďaka sebaobmedzujúcim opatreniam si môžeš nastaviť v hráčskom účte maximálnu výšku celkových stávok a maximálnu výšku prehry za mesiac.
Sebaobmedzujúce opatrenie Ti nastavíme do 24 hodín od zadania. Ak si zadáš sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia, nastavíme toto sprísnenie tiež najneskôr do 24 hodín, odkedy si ho zadal. Ak si zadáš zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia, nastavíme toto zmiernenie na siedmy kalendárny deň, odkedy si zadal zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia. Pokiaľ dosiahneš nastavené limity, ďalšie stávkovanie ti v danom kalendárnom mesiaci nebude umožnené. Zadať zmenu sebaobmedzujúceho opatrenia, či už zmiernenie alebo sprísnenie, môžeš vykonať jedenkrát v kalendárnom mesiaci.

Pozri si TUTORIAL VIDEO

VKLADY A VÝBERY

Ako si môžem dobiť svoj hráčsky účet?

Vo svojom hráčskom účte prejdi do sekcie “Vklad”. Vkladať môžeš:

 • 1. prostredníctvom platobnej brány Tvojej banky (VÚB, Tatra Banka, Slovenská sporiteľňa)
 • 2. prevodom na bankový účet betRingu SK82 7500 0000 0040 2970 1968 (VS: rodné číslo bez lomítka, Poznámka pre príjemcu: Tvoje užívateľské meno na betRingu)
 • 3. platobnou kartou – vydanej niektorou zo spoločností podľa aktuálnej ponuky uvedenej na webe
 • Klikni na tlačítko svojej banky, vpíš sumu svojho prvého vkladu (čím vyšší bude, tým vyšší bude Tvoj vstupný bonus), potvrď a po presmerovaní vklad dokončíš na stránke svojej banky.
  Ak preferuješ platbu prevodom (čím vyšší bude, tým vyšší bude Tvoj vstupný bonus), nezabudni do variabilného symbolu uviesť Tvoje rodné číslo (bez lomítka) a do poznámky pre príjemcu Tvoje užívateľské meno, aby sme vedeli priradiť platbu k Tvojmu účtu. betRing Ti pripíše prostriedky na hráčsky účet spravidla do dvoch pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti SZRT.

Minimálny vklad na hráčsky účet je 10 eur.

Ako si môžem dobiť svoj hráčsky účet, ak moja banka nie je medzi platobnými metódami?

Jednoducho – prevodom na bankový účet betRingu SK8275000000004029701968 (VS: rodné číslo bez lomítka, Poznámka pre príjemcu: Tvoje užívateľské meno na betRingu). Čím vyšší Tvoj prvý vklad bude, tým vyšší bude Tvoj vstupný bonus.

Čo ak mi nepribudli peniaze na mojom účte?

Po prihlásení sa do svojho hráčskeho účtu nám zašli doklad o platbe cez bezpečný chat na www.betring.sk a po overení Ti dobijeme hráčsky účet.

Ako si vyberiem peniaze zo svojho hráčskeho účtu?

Úplne jednoducho. V sekcii Výber vpíšeš sumu, ktorú chceš vybrať, svoj IBAN a klikneš na „Potvrdiť“. Pozri si TUTORIAL VIDEO

Budem platiť za vklad a výber?

Chceme Ťa ubezpečiť, že betRing Ti neúčtuje žiadne poplatky. Viaceré slovenské banky si účtujú poplatky za dobitie hráčskeho konta cez platobnú kartu. Ak sa chceš vyhnúť poplatkom, over si prosím so svojou bankou, aké poplatky účtuje a prípadne využite vklad cez platobnú bránu svojej banky na betRingu, ktorý je v podstate bežným bankovým prevodom (ak je v Tvojej banke k dispozícii). 

Prečo sa mi nepodarilo zrealizovať výber? Čo mám robiť?

Presvedč sa, či Tvoj aktuálny zostatok na hráčskom účte zodpovedá minimálnemu výplatnému limitu (10 ,- €). Vyberať vieš len z finančných prostriedkov (suma zobrazená v účte pod Tvojim menom). Bonusy a Stávky na nás podliehajú podmienkam a až po ich splnení sa Ti presunú do finančných prostriedkov, a teda môžeš si ich nechať vyplatiť.

TIPOVANIE A STRÁNKA

Čo sa tipuje na betRingu
Aké druhy stávok ponúka betRing?

 • Sólo Stávka - stávka na jedinú Stávkovú príležitosť. Pozri si TUTORIAL VIDEO
 • AKO Stávka - stávka na dve alebo viac Stávkových príležitostí súčasne. Pozri si TUTORIAL VIDEO
 • Stávka ringExpert – je to AKO Stávka, pri ktorej betRing vopred určí Športové stávkové udalosti. Pozri si TUTORIAL VIDEO
 • Stávka ringSafe – je to AKO stávka, kde pri splnení podmienok je tiket výherný len pri jednom chybnom Tipe.
 • Stávka Dvojitá šanca - kombinuješ Tip na výsledok 1. polčasu a Tip na výsledok zápasu v jednej športovej stávkovej udalosti.
 • Špeciály - jedinečné kombinácie stávok z top zápasov, ktoré nájdeš len v betRingu.
 • Stávka ringBuilder - skvelá možnosť nakombinovať viacero stávok z rovnakého zápasu na jedinom tikete.
 • Stávka ringDuel - fiktívne stretnutie dvoch mužstiev alebo pretekárov vybraných betRingom v rámci rovnakého športového odvetvia.
 • Hlavná stránka betRing.sk
  Popis jednotlivých časti webstránky

  Hlavná stránka, tzv. homepage, má vo webovej verzii prehľadnú štruktúru usporiadanú do troch stĺpcov. Využi fulltextové vyhľadávanie alebo rýchle filtre a vyber si z našej nekonečnej ponuky. Pozri si TUTORIAL VIDEO ako na to.

  • Ľavý stĺpec obsahuje
  • 1. fulltextové vyhľadávanie
  • 2. prehľad TOP tipovaných líg a stávok
  • 3. filtre, ktorými si vyberáš zobrazené stávky podľa termínu začiatku zápasu alebo výšky kurzu Pozri si TUTORIAL VIDEO
  • 4. kurzovú ponuku zoradenú podľa športov
  • Stredný stĺpec obsahuje
  • 1. Promo bannery s top tipmi a ponukami
  • 2. Ponuku live stávok rozdelenú po športoch
  • 3. Ponuku stávok, ktoré čoskoro začnú
  • 4. Už čoskoro aj TOP ponuku dňa, ktorá je predvolená a možno si ju ľahko nakopírovať na tiket
  • Pravý stĺpec obsahuje
  • 1. Tiket (ak máš vybratý aspoň jeden tip)
  • 2. Media panel – vďaka ktorému máš o prebiehajúcom zápase dokonalý prehľad. Obsahuje video prenos zápasu, matchtracker a štatistiky
  • 3. Hráčsky chat
  • 4. ringInšpirátor – čoskoro pribudne aj prehľad najčerstvejších tiketov podaných na betRingu, ktoré si vieš rovno skopírovať a podať. Obsahuje aj možnosť filtrovania podľa typu stávky (predzápasová, live), podľa kurzu a podľa počtu zápasov na tikete

  TIKET

  Čo je to tiket, kde ho nájdem a čo na ňom je?

  Tiket je prehľad toho, čo ideš tipovať/čo si natipoval. Na počítačovej verzii ho nájdeš v hornej časti pravého stĺpca (ak máš vybratý aspoň jeden tip), v mobilnej aplikácii je žltý nad základným menu. Na tikete nájdeš všetky dôležité údaje o tikete - typ stávky, prehľad tipovaných zápasov, tipov a kurzu. Výšku vkladu buď vpíšeš, alebo použiješ slider. Ak máš na tikete ikonku darčeka, znamená to, že máš k dispozícii Stávku na nás a môžeš ju použiť ako vklad. Klikneš na darček a vyberieš si tú Stávku na nás, ktorú práve chceš využiť. V dolnej časti tiketu máš roletkové menu, kde si vieš predvoliť, či pri zmene kurzov chceš akceptovať akúkoľvek zmenu, len vyššie kurzy, alebo vždy budeš manuálne potvrdzovať. Túto možnosť uvítaš hlavne pri live stávkach, kde ide doslova o sekundy.

  Ako si podám tiket?

  Pozri si TUTORIAL VIDEO

  • Podať tiket môžeš úplne jednoducho:
  • Vyber si udalosť, ktorú chceš tipovať - buď z ľavého menu, alebo v strednom paneli
  • Kliknutím na kurz si pridáš tip na tiket
  • Tiket sa ti zobrazí vpravo hore
  • Zadaj výšku stávky a kliknutím na “STAV NA VÍŤAZSTVO” svoj tiket podáš
  Ako môžem zrušiť tipy, ktoré sú už na mojom nepodanom tikete?

  Jednotlivý tip zrušíš tak, že na tikete klikneš na „x“, nachádzajúce sa vedľa tipu na pravej strane. Ak chceš odstrániť všetky tipy, klikni na ikonku koša v hornej časti tiketu.

  Kde nájdem svoj podaný tiket?

  Po podaní tiketu sa Ti zobrazí potvrdenie o jeho úspešnom podaní. Svoje podané tikety môžeš nájsť v sekcii „Moje tikety“.

  Ako rýchlo budem mať vyhodnotený tiket?

  Čo najrýchlejšie, zvyčajne v priebehu minút od skončenia natipovaných udalostí (s výnimkou cashoutu, kde výhru pripíšeme v momente okamžitého predaja tiketu), Pri vyhodnocovaní zápasov môže nastať viacero scenárov, ktoré môžu spôsobiť zdržanie. Určite si dobre pozri články VI. A VII. Herného plánu betRingu, ktoré podrobne definujú všetky možné alternatívy.

  Aká je minimálna výška stávky na jeden tiket?

  Minimálna výška stávky na jeden tiket je 0,50 € (slovom: päťdesiat centov).

  Aká je maximálna možná výhra?

  Maximálna možná výhra na jeden tiket je 100 000,- € (slovom: jednostotisíc eur).

  LIVE STÁVKY

  Čo je to LIVE stávková príležitosť?

  LIVE stávkové príležitosti sú stávky na práve prebiehajúcu udalosť (známe ako “LIVE stávky”).

  Prečo sa kurzy menia počas LIVE stávkovej príležitosti?

  LIVE stávkové príležitosti sú v ponuke počas priebehu danej udalosti. Z tohto dôvodu sa kurzy menia podľa aktuálnemu stavu.

  Ako môžem urýchliť proces podávania tiketov na LIVE stávkové príležitosti?

  Kurzy na ešte nepodanom tikete sú priebežne aktualizované, a preto môžu kedykoľvek rásť alebo klesať. Čas strávený potvrdzovaním zmeny kurzu si môžeš ušetriť, ak si zvolíš automatické nastavenia priamo na tikete. Vyber si jednoducho niektorú z nasledovných možností a tú budeš mať prednastavenú (keď si prihlásený), kým ju sám nezmeníš:

  • 1. Zobraz zmeny kurzov: ak sa kurz zvýši alebo zníži, zmenu kurzu akceptuješ kliknutím na “Akceptovať všetky zmeny kurzov” a následne tiket podáš kliknutím na “STAV NA VÍŤAZSTVO”
  • 2. Akceptovať len vyššie kurzy: ak sa kurz zvýši, bude táto zmena automaticky akceptovaná aj v momente podania tiketu. Toto zahŕňa aj akceptovanie zvýšenia kurzov v priebehu prijímania tiketu. Kurzy, ktoré sa znížili, budeš musieť akceptovať ešte pred tým, ako podáš tiket.
  • 3. Akceptovať všetky zmeny kurzov: budú automaticky akceptované zvýšené aj znížene kurzy. Toto zahŕňa aj zmeny kurzov počas prijímania tiketu.
  Môžem kombinovať stávky na LIVE stávkové príležitosti so stávkovými príležitosťami z predzápasovej ponuky?

  Áno.

  Čo je to „Cashout“?

  „Cashout“ ti umožňuje nechať si tiket okamžite vyplatiť za aktuálne ponúkanú sumu na Tvoj hráčsky účet. Cashout môžeš využiť na SÓLO i AKO stávky. Hodnota cashoutu sa mení podľa vývoja natipovaného zápasu/ov. Cashout nájdeš hneď na viacerých miestach na stránke, alebo v mobilnej aplikácii. Vďaka cashoutu môžeš:

 • Chrániť svoje výhry
 • Minimalizovať straty/prehry
 • Mať výhru k dispozícii oveľa skôr a ďalej sa baviť tipovaním.
 • Pozri si TUTORIAL VIDEO

  Prečo sa hodnoty ponúkaného cashoutu menia počas zápasu?

  Podobne ako v prípade stávok na LIVE stávkové príležitosti, výška ponúkaného cashoutu sa neustále prispôsobuje aktuálnemu priebehu natipovaných západov. Hodnoty ponúkaného cashoutu sa zvyšujú alebo znižujú v závislosti od pravdepodobnosti získania výhry z podaného tiketu.

  Kde všade nájdem cashout?

  Najrýchlejšia cesta ku cashoutu je mini banner na úvodnej stránke. Cashout však nájdeš aj v sekcii Moje tikety vo svojom hráčskom účte.

  LIVE PRENOSY

  Aké športy môžem sledovať?

  betRing Ti ponúka k tipovaniu tisícky live prenosov z TOP športov, líg a turnajov vo futbale, hokeji, tenise, stolnom tenise, basketbale, hádzanej, volejbale, florbale, ale i mnohých ďalších športov. Live prenosy nájdeš na betRingu priamo v tipovaných live zápasoch

  Sú nejaké podmienky, aby som mohol pozerať prenosy?

  Pre sledovanie živých prenosov zo športových zápasov a podujatí (streamingov), musíš mať aktívny hráčsky účet, a zároveň musíš mať na svojom hráčskom účte kladný zostatok, alebo za posledných 24 hodín podaný aspoň jeden tiket. Live prenosy sú dostupné iba na území Slovenskej republiky.

  MOBILNÉ APLIKÁCIE

  Android aplikácia

  Čo nájdem v Android/iOS aplikácii?

  V betRing aplikácií nájdeš:

  • 1. Spodné menu – tu nájdeš: a) kompletnú predzápasovú, b) live kurzovú ponuku, c) Tvoje tikety a d) hráčsky chat.
  • 2. V hlavne časti si skroluješ ponuku a) Live stávok, b) nadchádzajúcich zápasov a c) TOP dennú ponuku
  • 3. V hornej lište nájdeš vľavo menu, v ktorom sa dostaneš do kompletnej predzápasovej ponuky, vrátane špeciálnych stávok.
  • 4. V ľavom menu nájdeš aj všetky ostatné funkcionality z webovej verzie (Ring, Fantasy Futbal a Fantasy NHL, Analýzy)
  • 5. V hornej lište je tiež pulzujúca trofej, cez ktorú sa dostaneš do Vernostného programu (Zóny víťaza) s Bodmi, Cestou víťaza, Výzvami, Odmenami (získané Stávky na nás) a Úspechmi (získané medaily, trofeje a odznaky)
  Ako si stiahnem Android aplikáciu?

  Choď na Mobilné stávkovanie klikni na ikonku Stiahnuť pre Android.

  Prečo by som si mal stiahnuť Android aplikáciu?

  Dôvodov je veľa. Hlavným dôvodom je maximálny komfort pri tipovaní – vždy a všade, keďže všetko máš v mobile a ten máš stále so sebou.

  • Máme pre Teba viac priamych motivácií na stiahnutie a používanie appky:
  • 1. Za používanie appky získavaš body do Vernostného programu.
  • 2. Stiahnutie a používanie appky je súčasťou Cesty víťaza, v ktore postupuješ levelmi a získavaš Stávky na nás a špeciálne odznaky.
  Aplikácia mi občas „padne“. Čo mám robiť?

  Aj keď na appke pracujeme nepretržite a stále ju vylepšujeme, občas sa objavia chyby. Budeme veľmi radi, ak nám chybu nahlásiš a pomôžeš nám ju čo najskôr opraviť. Napíš nám do chatovej bubliny na stránke, zavolaj na 0850 242 012, alebo +421 239 183 297, prípadne napíš email na [email protected]


  iOS aplikácia

  Ako si stiahnem iOS aplikáciu?

  Priamo v Appstore si nájdeš betRing a stiahneš alebo klikni tu.

  Prečo by som si mal stiahnuť iOS aplikáciu?

  Dôvodov je veľa. Hlavným dôvodom je maximálny komfort pri tipovaní – vždy a všade, keďže všetko máš v mobile a ten máš stále so sebou.

  • Máme pre Teba viac priamych motivácií na stiahnutie a používanie appky:
  • 1. Za používanie appky dostávať body do Vernostného programu.
  • 2. Stiahnutie a používanie appky je súčasťou Cesty víťaza, v ktore postupuješ levelmi a získavaš Stávky na nás a špeciálne odznaky.
  Aplikácia mi občas „padne“. Čo mám robiť?

  Aj keď na appke pracujeme nepretržite a stále ju vylepšujeme, občas sa objavia chyby. Budeme veľmi radi, ak nám chybu nahlásiš a pomôžeš nám ju čo najskôr opraviť. Napíš nám do chatovej bubliny na stránke, zavolaj na 0850 242 012, alebo +421 239 183 297, prípadne napíš email na [email protected]

  BONUSY

  Ako získam vstupný bonus a ako ho premením na hotovosť?

  Vstupný bonus získaš, keď urobíš svoj prvý vklad. Koľko peňazí vložíš, toľko vstupného bonusu Ti pripíšeme, preto Ti odporúčame vložiť na prvý raz čo najviac. Vstupný bonus premeníš na hotovosť tipovaním. Rátajú sa Ti všetky tikety s kurzom nad 5. Aby si premenil celý vstupný bonus na hotovosť, musíš pretipovať desaťnásobok hodnoty vstupného bonusu.
  Aby sme ti to uľahčili, vyplatíme Ti hotovosť už po pretipovaní 30 % cieľovej sumy, potom ďalšiu časť po 60 % a zvyšok po úplnom pretipovaní.

  Koľko môžem dostať vstupného bonusu?

  Vstupný bonus je len jeden, preto odporúčame vložiť na prvý raz čo najviac. Maximálna výška vstupného bonusu je až 2000 eur.

  Vstupný bonus sa mi nepripísal. Čo mám robiť?

  Kontaktuj naše oddelenie zákazníckej podpory cez chat alebo na telefónnych číslach +421 850 242 012, +421 239 183 297 a pomôžeme ti.

  Aké ďalšie bonusy môžem získať?

  V betRingu získavaš veľké množstvo výhodných bonusov. Sleduj pravidelný newsletter, stránku alebo aj sociálne siete betRingu, aby ti žiadny neušiel!

  STÁVKA NA NÁS

  Čo je Stávka na nás?

  Stávka na nás je bonus, ktorý definuje slogan "Výhra pre hráča, prehra na nás." Príklad: za Stávku na nás v hodnote 10 eur podáš tiket v kurze 4,00. Ak vyhráš, zinkasuješ 40 eur – 10 eur (hodnota Stávky na nás), takže Tvoja čistá výhra bude 30 eur. Ak prehráš, neprichádzaš o vlastné peniaze. Stávku na nás môžeš využiť obvykle 30 dní, odkedy si ju získal.

  Pozri si TUTORIAL VIDEO

  Za čo môžem získať Stávku na nás?

  Stávka na nás je najširšie používaná forma odmeny. Získaš ju napríklad:

  • a) za nazbieranie bodov vo Vernostnom programe
  • b) za denné a mesačné víťazstvá (+ 2. a 3. miesto) v hrách Fantasy Futbal a NHL
  • c) za dosiahnutie Levelov v Ceste víťaza
  • d) za zdolanie Výzvy,
  • e) ako odmenu od betRing girls, či pri rôznych ďalších príležitostiach.
  Kedy a za akých podmienok môžem použiť Stávku na nás?

  Stávku na nás môžeš využiť do 30 dní, od kedy si ju získal. Niektoré Stávky na nás môžu mať aj ďalšie podmienky použitia, ktoré nájdeš v podmienkach aktuálnej kampane zverejnených na www.betring.sk.
  Stávku na nás si vyberieš priamo na tikete - klikneš na ikonku darčeku a vyberieš si Stávku na nás, ktorú chceš použiť ako vklad na tiket (je možné využiť len celú hodnotu Stávky na nás).

  Pozri si TUTORIAL VIDEO

  Kde nájdem Stávku na nás a ako ju využijem?

  Prehľad Tvojich Stávok na nás nájdeš na dvoch miestach

   a) vo svojom Hráčskom účte v sekcii Bonusy b) po kliknutí na pulzujúcu trofej Zóny víťaza v sekcii Odmeny

  Svoje Stávky na nás nájdeš aj priamo na tikete, keď klikneš na ikonku darčeku.

  PULZUJÚCA TROFEJ (ZÓNA VÍŤAZA) A VERNOSTNÝ PROGRAM

  Ako funguje Vernostný program?

  Vernostný program odmeňuje za množstvo aktivít, a pritom je úplne jednoduchý. Za každých 1000 bodov získavaš automaticky Stávku na nás v hodnote 10 eur. Všetky potrebné informácie nájdeš tu

  Ako zbieram body?
  • 1. Za podané stávky (s min. kurzom 3 a vkladom 1 euro) 1 euro = 1 bod
  • 2. Za zdieľanie tiketu na FB 15 bodov (odmenené max 2 denne)
  • 3. Za napísanie a zverejnenie analýzy (čoskoro) 100 bodov
  • 4. Za odohranie fantasy futbal/NHL 10 bodov (odmenená max 1 hra denne)
  • 5. Za inšpiráciu iného betRing víťaza (keď skopíruje a podá Tvoj tiket) 20 bodov

  Keď dosiahneš 1000 bodov, automaticky Ti pripíšeme Stávku na nás v hodnote 10 eur (ktorú môžeš rovno využiť na tipovanie) a začínaš znovu zbierať body - progress bar sa ti zvýši o ďalšiu tisícku.
  Stávku na nás využiješ priamo na tikete - klikneš na ikonku darčeku a vyberieš si Stávku na nás, ktorú chceš ako vklad na tento tiket.

  Kde nájdem Vernostný program (Zónu víťaza)?

  Klikneš na pulzujúcu ikonku trofeje v pravom hornom rohu alebo Zónu víťaza v strednom menu. Vľavo vidíš progress bar, ktorý Ti znázorňuje, koľko bodov si už nazbieral a koľko musíš dosiahnuť, aby si získal Stávky na nás. Keď nazbieraš celú tisícku, pripíšeme Ti Stávku na nás (nájdeš ju v sekcii Odmeny a priamo v tikete po kliknutí na ikonu darčeka). Progress bar sa zvýši o ďalších 1000 bodov, takže sa môžeš veselo pustiť do ďalších (nielen) tipérskych dobrodružstiev.
  V Bodoch nájdeš tiež podrobný prehľad, za akú aktivitu a koľko bodov si nazbieral. Všetky potrebné informácie nájdeš tu

  Čo musím spraviť, aby som Vernostný program aktivoval?

  Absolútne nič. Body sa ti pripisujú automaticky. Stačí si len priebežne kontrolovať ich stav - klikneš na pulzujúcu ikonku trofeje vpravo hore a vernostný program nájdeš v sekcii Body.

  Čo je Cesta víťaza?

  Na Ceste víťaza dokonale spoznáš a vyskúšaš si celý betRing. Budeš postupne plniť úlohy a postupovať levelmi. Za to ťa čakajú Stávky na nás i špeciálne odznaky, ktoré budú ostatní betRing víťazi obdivovať a Teba ako úspešného tipéra uznávať.

  Čo všetko nájdem v Ceste víťaza?

  Od registrácie až po tipéra - profíka. Každý betRing víťaz má svoju osobnú víťaznú cestu. Čaká ťa spolu 5 levelov (1. Nováčik, 2. Hráč, 3. Borec, 4. Profík, 5. Legenda).
  V každom leveli ťa čakajú konkrétne úlohy, ktoré plníš v ľubovoľnom poradí. Keď splníš všetky, postupuješ automaticky do ďalšieho levelu, získaš Stávku na nás a špeciálny odznak na nástenku. Vďaka Ceste víťaza spoznáš a vyskúšaš si celý betRing a popasuješ sa s úlohami ako inštalovanie aplikácie, použiješ cashout, ringBuilder, skúsiš si špeciálne stávky, fantasy futbal a NHL, splníš svoje osobné Výzvy, budeš zdieľať svoje tikety a analýzy. Najlepší sa prehryzú na úplný vrchol len vďaka ostatným betRing víťazom - tí sa totiž musia inšpirovať ich tipmi a skopírovať ich tikety.

  Výzvy

  Popri tipovaní na betRingu na Teba čakajú individuálne Výzvy. Ak ich splníš v stanovenom čase, dostaneš automaticky odmenu v podobe Stávky na nás rôznej hodnoty. A betRing Ti pripraví skutočné pestré osobné Výzvy, máš sa na čo tešiť.
  Príklad: Podaj si v priebehu najbližších 7 dní aspoň 10 live stávok na NHL a získaš za to Stávku na nás v hodnote 10 eur.

  Odmeny

  V tejto sekcii nájdeš všetky svoje Stávky na nás, ktoré sa Ti podarilo získať:

  • 1. Vo vernostnom programe
  • 2. Za posun Levelmi nahor
  • 3. Za úspešné splnenie Výziev
  Úspechy

  Tvoja nástenka slávy. Tu nájdeš všetky svoje odznaky, trofeje a medaily, ktoré si na betRingu nazbieral.

  KOMUNITA BETRING VÍŤAZOV

  Čo je hráčsky Chat?

  Jednotný betRing chat, v ktorom betRing víťazi vášnivo diskutujú o svojich tipoch, šťavnato komentujú priebeh natipovaných zápasov. Zdieľajú si tikety a zápasové analýzy.

  Chcem sa podeliť o svoje tipy s ostatnými betRing víťazmi a chcem, aby vedeli, že sú to tipy odo mňa

  Máš hneď niekoľko možností. Najjednoduchšou je zdieľať svoj tiket do Ringu. Zároveň ho ale môžeš zdieľať aj na Facebook, ale tiež posielať tiket všetkým kamarátom a ostatným betRing víťazom ako link.

  Čo je Ring?

  Ring je hlavným miestom, kde sa stretávajú betRing víťazi, diskutujú, vymieňajú si informácie, ukazujú svoje podané tikety a zápasové analýzy. Ring má 5 základných častí:

  • 1. RING tiketov (stredná časť)
  • 2. HITY (top víťazné tikety - ľavý stĺpec)
  • 3. SMOLIARI (najbolestivejšie prehry - ľavý stĺpec)
  • 4. INFLUENCERI (hráči s najväčším počtom inšpirácií - pravý stĺpec)
  • 5. Zápasové analýzy (ČOSKORO - pravý stĺpec)
  Aké tikety sú umiestnené v Ringu?

  V Ringu nájdeš všetky tikety, ktoré zdieľajú ostatní betRing víťazi. Vieš si ich skopírovať celé na svoj tiket, alebo si vybrať len niektorý konkrétny tip z tiketu a pridať na svoj.

  Ako pridám tiket do Ringu?

  Po podaní tiketu sa Ti otvorí okno a hláška „Pridať do Ringu“, stačí ju potvrdiť. Tiket môžeš pridať do Ringu aj z Mojich stávok v Hráčskom účte.

  Môžem odstrániť tiket z Ringu?

  betRing víťazi si stoja za svojimi tipmi. Tikety z Ringu nemožno odstrániť. Tikety miznú v momente, keď už na nich nemožno skopírovať ani jeden zápas.

  Aký tiket môžem zaradiť do Ringu?

  Akýkoľvek

  FANTASY

  Ako funguje hranie Fantasy hier?

  Športové fantasy hry hrávajú desaťtisíce Slovákov. Aj preto je tu betRing Fantasy – denná, rýchla hra – zadarmo a s množstvom cien. Každý vypísaný zápas je samostatné kolo.
  Princíp je jednoduchý – vyberáš si šesticu hráčov z oboch tímov (z každého tímu musí byť aspoň jeden hráč, môžeš si vybrať maximálne jedného hviezdneho hráča) a zbieraš body podľa ich reálnych výkonov v zápase. Najlepší traja betRing fantasy víťazi v každom zápase získavajú Stávky na nás v hodnote 5/3/1 eur, ale tiež medaily, ktorými sa môžu hrdiť pred ostatnými hráčmi (budú zobrazené v sekcii Úspechy a neskôr na verejnom profile hráča.

  • betRing ponúka 2 fantasy hry:
  • 1. Fantasy Futbal
  • Tu nájdeš zápasy z TOP pohárových súťaží (Champions League, Európska liga) a tých najlepších líg (Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, MLS), takže môžeš hrať takmer každý deň.
  • 2. Fantasy NHL
  • Tu nájdeš zápasy kanadsko-americkej NHL a môžeš preukázať svoj hokejovo-analytický kumšt.
  • Pozri Video Ako hrať Fantasy

  ZÁPASOVÉ ANALÝZY čoskoro

  Zápasové Analýzy

  Napíš Analýzu zápasu, ktorý si podal a podeľ sa o argumenty, prečo by mal tvoj tiket zazelenať. Analýza by mala mať aspoň 500 znakov, nech poskytneš dostatok zaujímavých informácií. A aby sme ťa motivovali písať analýzy a deliť sa o ne s ostatnými betRing víťazmi, za každú analýzu získaš až 100-bodovú odmenu. Za 10 analýz Ťa tak čaká Stávka na nás v hodnote 10 eur.

  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

  Zdaňujú sa výhry zo stávkovania?

  Výhry z hazardných hier sú oslobodené od dane z príjmov. Z tohto dôvodu sa v daňovom priznaní neuvádzajú. Jedinou výnimkou sú výhry, ktoré získate pri použití Stávky na nás. Ani v takomto prípade ale žiadnu daň neplatíš, uhradí ju za Teba betRing.

  Ako môžem podať reklamáciu?

  Reklamáciu môžeš podať len písomne poštou na SZRT Slovakia, Dúbravská cesta 1793/2, 841 04 Bratislava. V reklamácii uveď všetky dôležité okolnosti, aby sme dokázali Tvoju reklamáciu vyriešiť. Podrobnejšie informácie nájdeš v Hernom pláne.

  Kedy bude moja reklamácia vybavená?

  betRing vybavuje všetky reklamácie priebežne podľa poradia, v akom boli doručené. Reklamácie vybavujeme najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia, zašleme Ti písomnú informáciu o vybavení reklamácie na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.