TV Ring ringInšpirátor Mapa víťazov Chat Influenceri Fantasy Zóna víťaza

Vklady a výbery


Minimálny vklad na hráčsky účet je 10 eur.

Pre vklad na hráčsky účet prevodným príkazom použi nasledujúce údaje: 

IBAN: SK8275000000004029701968

Variabilný symbol: uveď svoje rodné číslo bez lomky (napr. 1234567890)

Poznámka pre príjemcu: sem uveď svoj username (t. j. užívateľské meno)